Navigace

Obsah

Stavební práce
Název stavby : Stavební úpravy zemního tělesa a stabilizace svahu u hřiště v Domoradovicích
Zhotovitel: Rosis s.r.o.
Realizace Zahájení : 10/2016
Dokončení : 12/2016
Cena díla Celkem : 302 519,22 Kč vč. DPH
Z toho dotace :
Náklad města :
Poznámka:Přílohy k akci Stavební úpravy zemního tělesa a stabilizace svahu u hřiště v Domoradovicích :